راهنمای آموزش

برای آموزش استفاده و کار با نرم افزار پژوهیار می توانید از محتواهای این بخش استفاده کنید.برای
بخش های مختلف نرم افزار آموزش گام به گام به صورت دفترچه های پی دی اف در دسترس است.
برای سایر بخش های پژوهیار راهنمای بیشتر و فیلم های آموزشی تهیه شده است.