موافقت‌نامه پروانه کاربری نرم‌افزار «پژوهیار» 

 

این متن، یک موافقت‌نامه حقوقی بین شما و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) است که پس از این به اختصار «نور» نامیده می‌شود.
پیش از تکمیل فرآیند نصب و استفاده از این نرم‌افزار، آن را به دقت مطالعه فرمایید.با نصب و استفاده از این نرم‌افزار،
شما می‌پذیرید که به شرایط این موافقت‌نامه متعهد شوید. اگر به هر دلیل این تعهد را نمی‌پذیرید، برنامه را نصب نفرمایید و از آن خارج شوید.